MÁT-XA TOÀN THÂN

* Với Dầu Aroma                          

60 phút   290,000 VND
90 phút   390,000 VND
120 phút   490,000 VND


* Với Chiết Xuất Gừng tươi

75 phút     350,000 VND
90 phút   450,000 VND
120 phút    550,000 VND

* Với Đá Nóng

                                                                                                       75 phút             350,000 VND

 90 phút  450,000 VND
120 phút  550,000 VND

* Với Đá Muối Himalaya (Đặc Biệt Tại V Spa)

 90 phút  450,000 VND
120 phút  550,000 VND

* Mát-xa Kiểu Thái

60 phút    320,000 VND
90 phút    420,000 VND
120 phút    520,000 VND

 

* Mát-xa Kiểu Nhật

60 phút      320,000 VND
90 phút      420,000 VND
120 phút      520,000 VND

 

* Mát-xa Kiểu Thụy Điển

60 phút        320,000 VND
90 phút      420,000 VND
120 phút      520,000 VND

 

* Với Hai Kỹ Thuật Viên

60 phút      590,000 VND
90 phút      790,000 VND
120 phút      950,000 VND                

 

 

* Xem thêm Các gói Thải Độc Phục Hồi tại đây: